trang_banner

Đối tác đại lý

Là đối tác đại lý

Gia nhập gia đình Afford Steel, tham gia tương lai của ngành, tham gia tương lai kinh doanh.
Tại gia đình Afford Steel, chúng tôi có hơn 210 đối tác đại lý cùng nhau phát triển hoạt động kinh doanh của họ trên toàn thế giới, chúng tôi trao quyền cho nhau.

Quyền lợi khi trở thành đối tác đại lý

Nhận thiết kế bản vẽ và hỗ trợ kỹ thuật từ chúng tôi
Nhận hoa hồng dự án từ chúng tôi
Nhận hỗ trợ bán hàng và tiếp thị từ chúng tôi, nhận được giá và báo giá tốt hơn

Đối tác đại lý của chúng tôi làm gì?

Tìm kiếm khách hàng và dự án xây dựng kết cấu thép tiềm năng
Xây dựng đội ngũ bán hàng và văn phòng
Tham gia điều tra và đề xuất thị trường

Quy trình trở thành đối tác đại lý

Đối tác đại lý