trang_banner

Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và muốn đảm bảo rằng bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin phi cá nhân nhất định, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và các trang bạn đã truy cập.Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích lưu lượng truy cập trang web và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích mà bạn đã cung cấp (ví dụ: để trả lời câu hỏi của bạn hoặc cung cấp thông tin cho bạn).Chúng tôi sẽ không bán, trao đổi hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi điều hành trang web hoặc tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi, miễn là họ đồng ý giữ bí mật thông tin đó.Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập hoặc tiết lộ trái phép.Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhưng xin lưu ý rằng không có dữ liệu truyền qua Internet nào được bảo mật 100%.Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của mình như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.